Mega Joker

Game Preview

Game Rules

Game Sheets

Promotion Pack

Download Complete Promotion pack Complete size: 0.00PB

Banners and social media

01_instagram_story_900x1600_megajoker.png thumbnail

01_instagram_story_900x1600_megajoker.png Format: image/png - Dimensions: 900x1600px

02_instagram_photo_1080x1080_megajoker.png thumbnail

02_instagram_photo_1080x1080_megajoker.png Format: image/png - Dimensions: 1080x1080px

03_facebook_coverphoto_mobile_828x465_megajoker.png thumbnail

03_facebook_coverphoto_mobile_828x465_megajoker.png Format: image/png - Dimensions: 828x465px

04_facebook_coverphoto_desktop_828x315_megajoker.png thumbnail

04_facebook_coverphoto_desktop_828x315_megajoker.png Format: image/png - Dimensions: 828x315px

Game art

01_background_megajoker.jpg thumbnail

01_background_megajoker.jpg Format: image/jpeg - Dimensions: 1280x720px

02_extra_machine_megajoker.png thumbnail

02_extra_machine_megajoker.png Format: image/png - Dimensions: 1280x720px

Logo and thumbnails

01_logo_text-only_megajoker.png thumbnail

01_logo_text-only_megajoker.png Format: image/png - Dimensions: 500x238px

02_logo_with-text_megajoker.png thumbnail

02_logo_with-text_megajoker.png Format: image/png - Dimensions: 500x498px

03_gamethumb_megajoker.png thumbnail

03_gamethumb_megajoker.png Format: image/png - Dimensions: 752x500px

03_icon.png thumbnail

03_icon.png Format: image/png - Dimensions: 552x552px

04_icon_base.png thumbnail

04_icon_base.png Format: image/png - Dimensions: 552x552px

Screenshots

01_desktop_screenshot_megajoker.jpg thumbnail

01_desktop_screenshot_megajoker.jpg Format: image/jpeg - Dimensions: 2048x1153px

02_desktop_screenshot_megajoker.jpg thumbnail

02_desktop_screenshot_megajoker.jpg Format: image/jpeg - Dimensions: 2048x1153px

03_desktop_screenshot_megajoker.jpg thumbnail

03_desktop_screenshot_megajoker.jpg Format: image/jpeg - Dimensions: 2048x1153px

04_desktop_screenshot_megajoker.jpg thumbnail

04_desktop_screenshot_megajoker.jpg Format: image/jpeg - Dimensions: 2048x1153px

Sounds

01_sounds-read-me_megajoker.pdf Format: application/pdf

MJ_button.wav Format: audio/wav

MJ_B_betLevel1.wav Format: audio/wav

MJ_B_betLevel2.wav Format: audio/wav

MJ_B_bigWin.wav Format: audio/wav

MJ_B_winJoker1.wav Format: audio/wav

MJ_B_winJoker2.wav Format: audio/wav

MJ_B_winJoker3.wav Format: audio/wav

MJ_B_winJoker4.wav Format: audio/wav

MJ_B_winJoker5.wav Format: audio/wav

MJ_B_winLine1.wav Format: audio/wav

MJ_B_winLine2.wav Format: audio/wav

MJ_B_winLine3.wav Format: audio/wav

MJ_B_winLine4.wav Format: audio/wav

MJ_B_winLine5.wav Format: audio/wav

MJ_coinValue.wav Format: audio/wav

MJ_countUpEnd.wav Format: audio/wav

MJ_countUpLoop.wav Format: audio/wav

MJ_countUpStart.wav Format: audio/wav

MJ_miniButtonAppear.wav Format: audio/wav

MJ_miniButtonPress.wav Format: audio/wav

MJ_miniButtonUnpress.wav Format: audio/wav

MJ_M_chipClose.wav Format: audio/wav

MJ_M_chipOpen.wav Format: audio/wav

MJ_M_chipSelect.wav Format: audio/wav

MJ_M_insurance.wav Format: audio/wav

MJ_outOfCredits.wav Format: audio/wav

MJ_reelSpin.wav Format: audio/wav

MJ_reelStop1.wav Format: audio/wav

MJ_reelStop2.wav Format: audio/wav

MJ_reelStop3.wav Format: audio/wav

MJ_SM_betLevel1.wav Format: audio/wav

MJ_SM_betLevel2.wav Format: audio/wav

MJ_SM_betLevel3.wav Format: audio/wav

MJ_SM_betLevel4.wav Format: audio/wav

MJ_SM_bigWin.wav Format: audio/wav

MJ_SM_winJoker1.wav Format: audio/wav

MJ_SM_winJoker2.wav Format: audio/wav

MJ_SM_winJoker3.wav Format: audio/wav

MJ_SM_winJoker4.wav Format: audio/wav

MJ_SM_winJoker5.wav Format: audio/wav

MJ_SM_winLine1.wav Format: audio/wav

MJ_SM_winLine2.wav Format: audio/wav

MJ_SM_winLine3.wav Format: audio/wav

MJ_SM_winLine4.wav Format: audio/wav

MJ_SM_winLine5.wav Format: audio/wav

MJ_winJackpot.wav Format: audio/wav

MJ_winJokerAdd.wav Format: audio/wav

MJ_winJokerPlopp.wav Format: audio/wav

Symbols

01_joker_megajoker.png thumbnail

01_joker_megajoker.png Format: image/png - Dimensions: 485x285px

02_bell_active_megajoker.png thumbnail

02_bell_active_megajoker.png Format: image/png - Dimensions: 104x67px

03_bell_disabled_megajoker.png thumbnail

03_bell_disabled_megajoker.png Format: image/png - Dimensions: 104x67px

04_bell_lit_megajoker.png thumbnail

04_bell_lit_megajoker.png Format: image/png - Dimensions: 104x67px

05_cherry_active_megajoker.png thumbnail

05_cherry_active_megajoker.png Format: image/png - Dimensions: 104x67px

06_cherry_disabled_megajoker.png thumbnail

06_cherry_disabled_megajoker.png Format: image/png - Dimensions: 104x67px

07_cherry_lit_megajoker.png thumbnail

07_cherry_lit_megajoker.png Format: image/png - Dimensions: 104x67px

08_chest_active_megajoker.png thumbnail

08_chest_active_megajoker.png Format: image/png - Dimensions: 104x67px

09_chest_disabled_megajoker.png thumbnail

09_chest_disabled_megajoker.png Format: image/png - Dimensions: 104x67px

10_chest_lit_megajoker.png thumbnail

10_chest_lit_megajoker.png Format: image/png - Dimensions: 104x67px

11_grape_active_megajoker.png thumbnail

11_grape_active_megajoker.png Format: image/png - Dimensions: 104x67px

12_grape_disabled_megajoker.png thumbnail

12_grape_disabled_megajoker.png Format: image/png - Dimensions: 104x67px

13_grape_lit_megajoker.png thumbnail

13_grape_lit_megajoker.png Format: image/png - Dimensions: 104x67px

14_joker_active_megajoker.png thumbnail

14_joker_active_megajoker.png Format: image/png - Dimensions: 104x67px

15_joker_disabled_megajoker.png thumbnail

15_joker_disabled_megajoker.png Format: image/png - Dimensions: 104x67px

16_joker_lit_megajoker.png thumbnail

16_joker_lit_megajoker.png Format: image/png - Dimensions: 104x67px

17_lemon_active_megajoker.png thumbnail

17_lemon_active_megajoker.png Format: image/png - Dimensions: 104x67px

18_lemon_disabled_megajoker.png thumbnail

18_lemon_disabled_megajoker.png Format: image/png - Dimensions: 104x67px

19_lemon_lit_megajoker.png thumbnail

19_lemon_lit_megajoker.png Format: image/png - Dimensions: 104x67px

20_melon_active_megajoker.png thumbnail

20_melon_active_megajoker.png Format: image/png - Dimensions: 104x67px

21_melon_disabled_megajoker.png thumbnail

21_melon_disabled_megajoker.png Format: image/png - Dimensions: 104x67px

22_melon_lit_megajoker.png thumbnail

22_melon_lit_megajoker.png Format: image/png - Dimensions: 104x67px

23_orange_active_megajoker.png thumbnail

23_orange_active_megajoker.png Format: image/png - Dimensions: 104x67px

24_orange_disabled_megajoker.png thumbnail

24_orange_disabled_megajoker.png Format: image/png - Dimensions: 104x67px

25_orange_lit_megajoker.png thumbnail

25_orange_lit_megajoker.png Format: image/png - Dimensions: 104x67px

26_seven_active_megajoker.png thumbnail

26_seven_active_megajoker.png Format: image/png - Dimensions: 104x67px

27_seven_disabled_megajoker.png thumbnail

27_seven_disabled_megajoker.png Format: image/png - Dimensions: 104x67px

28_seven_lit_megajoker.png thumbnail

28_seven_lit_megajoker.png Format: image/png - Dimensions: 104x67px

Videos and animations

01_teaser_megajoker.mp4 Format: video/mp4